Video tiểu phẫu móng chọc thịt (lấy khoé chân) #1

Video tiểu phẫu móng chọc thịt (lấy khoé chân) #1

Trường hợp phải rút bỏ móng chân để chờ móng mới mọc lên


Việc tiểu phẫu cần đảm bảo vô khuẩn, lấy bỏ được mầm của móng và tạo hình lại khoé móng. 

Tiểu phẫu không đúng cách sẽ gây tốn kém về tiền bạc, thời gian và gây ra nỗi ám ảnh cho người bệnh.
Nhiều người tiểu phẫu 4 lần, 5 lần, 7 lần... mà vẫn không khỏi nên đành cam chịu sống chung với căn bệnh này.

Bệnh móng chọc thịt cũng như hầu hết những căn bệnh khác, quan trọng là cần điều trị đúng phương pháp.

Bạn có thể thích những bài đăng này