VIDEO TIỂU PHẪU CẮT KHOÉ MÓNG CHÂN #2

VIDEO TIỂU PHẪU CẮT KHOÉ MÓNG CHÂN #2


Đây là video thứ 2 mình quay lại quá trình tiểu phẫu bệnh móng chọc thịt. Mỗi lần quay rồi xử lý này kia rất mất nhiều thời gian, vì vậy có thể khá lâu mình mới cho ra 1 video.

Bạn có thể thích những bài đăng này