🎬 Video tiểu phẫu cắt khoé ngón chân cái cho bạn nữ 1995

Đây là video thứ 2 mình quay lại quá trình tiểu phẫu bệnh móng chọc thịt. Mỗi lần quay rồi xử lý này kia rất mất nhiều thời gian, vì vậy có thể khá lâu mình mới cho ra 1 video.