🎬 Video Tiểu Phẫu Cắt Khoé Móng Chân-Bạn Nữ 1995

🎬 Video Tiểu Phẫu Cắt Khoé Móng Chân-Bạn Nữ 1995

Đăng: - Chỉnh sửa:
Đây là video thứ 2 mình quay lại quá trình tiểu phẫu bệnh móng chọc thịt. Mỗi lần quay rồi xử lý này kia rất mất nhiều thời gian, vì vậy có thể khá lâu mình mới cho ra 1 video.