VIDEO LẤY KHOÉ CHÂN VÀ TẠO HÌNH KHOÉ CHÂN #3

VIDEO LẤY KHOÉ CHÂN VÀ TẠO HÌNH KHOÉ CHÂN #3

Trường hợp tiểu phẫu lấy bỏ khoé chân và tạo hình lại khoé móng.


Việc tiểu phẫu để lấy hết mầm móng là rất quan trọng, vì chỉ khi lấy bỏ hết mầm móng của phần móng đâm vào thịt thì mới hy vọng bệnh khỏi hẳn và không tái phát. Nếu không, bệnh sẽ tái đi tái lại hoài không hết.

Bạn có thể thích những bài đăng này