🎬 Video tiểu phẫu lấy khóe chân cho bạn nam 1994, Đồng Nai

Bệnh khóe chân hay có nhiều người gọi là chín mé, móng chọc thịt, móng quặp thịt... là một bệnh khá phổ biến ở móng, đặc biệt là móng chân. Gặp nhiều nhất là ngón chân cái. Nếu điều trị không đúng cách thì bệnh dễ bị tái phát.