🎬 Video tiểu phẫu móng quặm ở bn nam, 60 tuổi

Bệnh khóe chân hay có nhiều người gọi là chín mé, móng chọc thịt, móng quặp thịt... là một bệnh khá phổ biến ở móng, đặc biệt là móng chân. Gặp nhiều nhất là ngón chân cái. Nếu điều trị không đúng cách thì bệnh dễ bị tái phát.

#TieuPhau​ #MongQuam​ #NgonChanCai​

Trước đó bệnh nhân đã tiểu phẫu 1 lần ở nơi khác nhưng không lấy mầm móng mà chỉ cắt 2 khóe 2 bên.

Những trường hợp như trong video này thì không thể chỉ cắt và tạo hình khóe móng chân. 

Như trong video, bác sĩ phải rút bỏ móng cũ và tạo hình lại khóe móng. 

Có như vậy mới hy vọng chấm dứt được tình trạng móng quặm.